برای درست کار کردن سایت نیاز داریم تا کوکی خود رو تایید کنید

انتصاب مدیرعامل ، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره ایرانیان نت


تاریخ انتشار : 1401/08/08    ساعت انتشار : 09:50

مهندس حسن کریمی به عنوان مدیرعامل و دکتر محسن فلاح جوشقانی به عنوان رئیس هیات مدیره ایرانیان نت منصوب گردیدند.

در جلسه هیات مدیره مورخ 1401/08/04 شرکت ایرانیان نت طی احکامی آقایان مهندس حسن کریمی به عنوان مدیرعامل و دکتر محسن فلاح جوشقانی رئیس هیات مدیره و مهندس اسامه آیت الهی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانیان نت منصوب گردیدند.

مهندس کریمی از مدیران خوشنام و باسابقه حوزه ارتباطات کشور هستند که سوابقی چون معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیرعامل شرکت های ارتباطات دوران، رسپینا، شرکت زیرساخت امن تراکنشی بانک ملت، معاون کسب و کار شرکت فناپ و... در کارنامه خود دارد.

دکتر فلاح جوشقانی نیز از اساتید دانشگاه مالک اشتر و از مدیران جهادی و خوش سابقه در شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از جمله شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران هستند.

همچنین مهندس اسامه آیت اللهی نیز معاون برنامه ریزی صندوق های، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشد.