آرشیو مزایده و مناقصات

آگهی مزایده

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد اقلام مازاد خود را در حوزه کامپیوتر و آی تی از طریق مزایده به فروش برساند.

آگهی مزایده

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد اقلام مازاد تاسیساتی خود را مطابق اسناد پیوست از طریق مزایده به فروش برساند

آگهی مزایده

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد اقلام مازاد اداری خود را مطابق اسناد پیوست از طریق مزایده به فروش برساند

آگهی مزایده

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد اقلام مازاد ساختمانی خود را مطابق اسناد پیوست از طریق مزایده به فروش برساند

آگهی مناقصه

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد خدمات مربوط به تامین خودروهای سواری خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمیاد.

آگهی مزایده

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد اقلام مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند

آگهی مزایده

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد بخشی از تجهیزات مخابراتی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای با جزئيات مندرج در اسناد مزايده به فروش برساند.

آگهی مزایده

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان‌نت درنظر دارد بخشی از اموال مازاد دست دوم شامل کابل قدرت مفتولی مسی در سایز ١٢۰+٢٤۰*٣ به مقدار تقریبی١٨٤۰ کیلو گرم و ضایعات آهن به مقدار تقریبی ١۰ تن را از طریق مزایده یک مرحله‌ای و به صورت یکجا به فروش برساند.

آگهی مزایده

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد بخشی از اموال مازاد دست دوم شامل کابل قدرت مفتولی (120+240*3) مسی خود به مقدار 1.840 کیلوگرم را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به صورت یکجا به فروش برساند.