مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت، در روز سه شنبه 28 تیرماه 1401 برگزار گردید

تاریخ انتشار : 1401/04/29    ساعت انتشار : 19:30


به گزارش مرکز اطلاع رسانی شرکت ایرانیان نت، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور اکثریت نمایندگان سهامداران این شرکت برگزار گردید. پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی درباره عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ تصویب گردید و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار و هم چنین سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه انجام پذیرفت.