برای درست کار کردن سایت نیاز داریم تا کوکی خود رو تایید کنید

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایرانیان نت


تاریخ انتشار : 1400/04/13    ساعت انتشار : 14:10

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت، در روزسه شنبه 8 تیرماه 1400 برگزار گردید.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شرکت ایرانیان نت، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور اکثریت نمایندگان سهامدران این شرکت و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردید. استماع گزارش هیأت‌ مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30 ،تصویب صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30،انتصاب اعضای حقوقی هیات مدیره،انتخاب حسابرس و بازرس قانونی،تعیین روزنامه کثیرالانتشار و هم چنین سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است ، از جمله موارد دستور جلسه ذکر شده بوده است.