چارت سازمانی ایرانیان نت

معرفی مدیران

ایرانیان نت

مدیران
مدیر عامل و هیات مدیره
معاونین
مهندس رضا خضردوست

مدیرعامل

مهندس لطف الله سبوحی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محسن فلاح جوشقانی

عضو و نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد زرگر

عضو هیئت مدیره

مهندس محمد نریمان فرد

عضو هیئت مدیره

مهندس محمد داوود عسگری

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد رضا عظیمی

دبیر هیئت مدیره و مدیر امور مجامع

محسن واعظ قاسمی

معاون راهبردی و توسعه کسب و کار

مجید میرزائی

معاون تجاری و سرویس

رضا شیبانی

معاون فنی و مهندسی

کیوان رنجی

معاون مالی، پشتیبانی و منابع انسانی

مدیران ستادی

محمد حسن سمیع زاده

مدیرکل حقوقی

مهدی آرزومند

دستیار و رئیس دفتر مدیرعامل

مهدی علیزاده

مدیر کل حراست

...

مدیر کل حوزه ی مدیر عامل

مدیران حوزه ی معاونت راهبردی

...

مدیر برنامه ریزی استراتژیک

مهدی رحمانی

مدیر فناوری اطلاعات سازمانی

...

مدیر بودجه، برنامه ریزی و کنترل پروژه

...

رئیس مرکز اطلاع رسانی

مدیران حوزه ی معاونت تجاری و سرویس

...

مدیر بازاریابی

حامد عظیمی

مدیریت فروش

...

مدیر پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مدیران حوزه ی معاونت فنی

اسدالله همتی

مدیر هماهنگی نهادها و استانها

آرشین خوشرو

مدیر بهره برداری و کنترل کیفیت شبکه

...

مدیر فنی ساختمان

...

مدیر طرح و نظارت شبکه

مدیران حوزه ی معاونت مالی،پشتیبانی و منابع انسانی

محمدجواد زارعی

مدیر منابع انسانی

عباس صفی نیا

مدیر امور مالی

امید فروزش نیا

مدیر پشتیبانی و زنجیره تامین